Ambalajın Tanımı

Ambalaj, bir ürünün bozulmadan, korunmasını, eklentilerden, süsleme veya etiketlemeden yararlanılarak reklam ve tanıtımının en iyi şekilde yapılmasını, taşınımının ve tüketicinin kullanımının kolaylaştırılmasını ve en az maliyetle tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.

Ambalaj atığı: Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atığını, ifade eder.

Tanımlar ve açıklamalardan anlaşıldığı üzere ambalaj günümüzün tanıtım, reklam ve bilgilendirme görevinin büyük bir bölümünü omuzlamış ve koruma, taşıma, tanıtım gibi fonksiyonlarıyla hem teknik hem de estetik bir alan oluşturmuştur. Bu kadar gerekli ve önemli bir yere sahip olan ambalajın tekrar kullanım, geri kazanım ve geri dönüşümü ile çevreye en az zarar verecek şekilde değerlendirilip ekonomimize yeniden kazandırılması çalışma alanımızı oluşturmaktadır.Download Linkleri


İzleme Linkleri