TÜKÇEV Marka Kullanımı

Piyasaya süren firmalar ambalajlarının üzerinde; TÜKÇEV Marka Kullanım Sözleşmesi kapsamında, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak toplama ve geri kazanım sistemine dahil olduklarını belirtmek amacıyla TÜKÇEV Geri Dönüşüm Logosunu kullanabilirler. Bu işaretleme gönüllülük esasına dayanır.

Çevre bilincini, ambalajlar ve etiketler yoluyla da arttırmayı hedefleyen TÜKÇEV, 2013 yılının başında, piyasaya ambalajlı ürün süren firmaların geri dönüşüme sağladığı katkıyı tüketicilere aktarmak ve çevre duyarlılığı konusunda firmaların ve tüketicilerin farkındalığını arttırmak amacıyla öncülük yaratan bir karar aldı.

TÜKÇEV, Piyasaya Ambalajlı Ürün Süren Firmaların; gönüllülük esasına dayalı olarak ürün etiketlerinde ve ürün ambalajlarının üzerinde kullanabildikleri, firmaların ambalaj geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak bakanlığın "Atık Ambalaj Toplama ve Geri Kazanım" sistemine dahil olduklarını, özetle ürünün çevreden geri toplandığını ve geri dönüştürüldüğünü belirten TÜKÇEV Geri Dönüşüm logosunun kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Bedelsiz Marka Kullanımı Kampanyasını başlattı.

Bedelsiz Marka Kullanım için başvuru yapan bütün Piyasaya Süren Firmalar bedelsiz olarak TÜKÇEV ile Marka Kullanım Sözleşmesi yapabilecek ve TÜKÇEV Geri Dönüşüm Logosunu ambalajlarında kullanabilecektir.Download Linkleri


İzleme Linkleri